Dragon Tamer PL Wiki
Advertisement

Hell Dune to atak żywiołu Ziemi.

Efekt

Poziom Ataku Efekt Koszt Ulepszenia
1 Deals 84% of ATK as Earth DMG to an enemy 3 times. -
2 Deals 88% of ATK as Earth DMG to an enemy 3 times. 50 Growth Certificate
3 Deals 92% of ATK as Earth DMG to an enemy 3 times. 200 Growth Certificate
4 Deals 96% of ATK as Earth DMG to an enemy 3 times. 450 Growth Certificate
5

(MAX)

Deals 100% of ATK as Earth DMG to an enemy 3 times. 800 Growth Certificate


Smoki z tym AtakiemAdvertisement